Ponúkame IT služby pre Vás:

Ponuka služieb

Správa siete

Prinášame efektívne optimalizácie počítačových sietí a riešenia pre zvýšenie produktivity Vašej spoločnosti.

Infraštruktúra

Projektujeme a inštalujeme štruktúrované kabeláže vrátane aktívnych sieťových prvkov a WiFi zariadení.

Servis počítačov

Vykonávame odborné servisné zásahy pre všetky druhy zariadení výpočtovej techniky vrátane počítačov Apple.

Cloudové služby

Spolupracujeme s poprednými dodávateľmi cloudových služieb ako sú Microsoft, Amazon a Google.

Digitalizácia

Ponúkame kompletné služby digitalizácie dokumentov a iných údajov vrátane indexovania a archivácie.

Kamerové systémy

Zabezpečujeme odbornú montáž kamerových, bezpečnostných a prístupových systémov.

Postup

Návrh postupu spolupráce

Ako prvý krok je potrebné zistiť aktuálnu situáciu stavu počítačov, pracovných staníc, serverov, dátových úložísk, routerov a sieťových prvkov, softvérového vybavenia, operačných systémov, individuálnych nastavení, webových služieb, prístupových systémov, periférnych zariadení, používateľov, fyzického stavu štruktúrovanej kabeláže a mnoho ďalších vecí.

V tomto kroku spracujeme prvotnú analýzu a vypracujeme individuálny projekt návrhu optimalizácie infraštruktúry a služieb na základe konkrétnych požiadaviek zákazníka, mnohokrát sa totiž stretávame s poddimenzovanými riešeniami ktoré negatívne vplývajú na produktivitu celej spoločnosti, preto sa snažíme podrobne skúmať každý aspekt a ponúknuť ideálne riešenie.

Po následnom odsúhlasení sa presúvame do fázy realizácie ponúknutého riešenia ktoré sa snažíme implementovať tak aby bol minimálne ovplyvnený chod prevádzky a plynule prenášať, inštalovať a montovať počítače a iné zariadenia, prípadne dáta a spolupracovať s užívateľmi ktorým sa hlavne snažíme našimi riešeniami uľahčiť a zefektívniť prácu.

Ku každému klientovi pristupujeme individuálne a snažíme sa vysvetľovať veci tak aby tomu porozumel, bez zavádzajúcich fráz a výrazov.
Ponúkame vždy iba riešenia pre konkrétnu situáciu a požiadavky zákazníka, optimalizujeme pomer ceny a výkonu potrebných zariadení a riešení.
Jednoduchá, prehľadná a hlavne pochopiteľná dokumentácia je u nás samozrejmosťou ktorá je dodávaná ku každému sieťovému projektu.
Pravidelnou údržbou a preventívnou výmenou opotrebovaných komponentov zabezpečujeme bezproblémový chod všetkých zariadení výpočtovej techniky.
Našim cieľom je s klientmi dlhodobo spolupracovať a pravidelne im prinášať servisné služby, aktualizácie a vylepšenia prospievajúcich k ich produktivite.

Sústreďte sa na svoje podnikanie

Vaše firemné IT prostredie nechajte na nás!

Kontakt